HiFiMusic
http://www.hifimusic.co.il/

דני דקל ,יגאל לסרי- שרות ומקצועיות מעולם אחר !
./%D7%93%D7%A0%D7%99-%D7%93%D7%A7%D7%9C-%D7%99%D7%92%D7%90%D7%9C-%D7%9C%D7%A1%D7%A8%D7%99-%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%90%D7%97%D7%A8--t35457.html
עמוד 5 מתוך 7

מחבר:  luko24 [ 12/10/19 22:48 ]
נושא ההודעה:  Re: דני דקל ,יגאל לסרי- שרות ומקצועיות מעולם אחר !

roy כתב:
התרעומת בכל הנוגע לניתוחים הפסיכולוגיים אולי במקומה, אבל כדאי להעמיד אותה על רקע התגובה הראשונה של נשואם בשירשור הזה, שהיתה לא רק מתלהמת ודי ביריונית באופיה, גם התייחסותה לביקורת שלפחות להבנה המצומצמת שלי היא בהחלט רלבנטית, היתה די צורמת ולא לענין. בדיוק אגב כמו ההערות לגבי כושר הכתיבה והתחביר הלקוי.

מחבר:  נועם [ 12/10/19 23:23 ]
נושא ההודעה:  Re: דני דקל ,יגאל לסרי- שרות ומקצועיות מעולם אחר !

לך, רוי,יש מקום להעיר שהיה בהחלט ראוי להתעכב על הכתיבה הלא רהוטה- ולא כהתנגחות גרידא. ההיפך הוא הנכון: הפער בין האבחנות המלומדות וסגנון הכתיבה הירוד מלמד משהו על תקיפות האמירות הנחרצות.
אם ללוקו יש איזו גישה למישהו שאבחן את פותח השרשור, שיביא את מקורן. אחרת - שיפסיק לקשקש.

ועוד משהו רוי -אם תקרא את השרשור מתחילתו תראה שגם לוקו, הבריה התמה והכשרה שלנו, נושא באחריות כלשהי לתגובה שחטף משניצל: "יש דרג ויש זרג"? מה זה אמור לרמז או להגיד? אין בזה איזו אמירה כלפי פותח השרשור?
לי באופן אישי אין סבלנות כלפי מישהו שפותח בתגובה אלימה, ואחר כך מתלונן שהחזירו לו באותה מטבע.
לוקו -הרווחת ביושר את התגובה משניצל.

בקיצור, רוי, תרשה לי לא להסכים עם התגובה שלך.

מחבר:  roy [ 13/10/19 08:27 ]
נושא ההודעה:  Re: דני דקל ,יגאל לסרי- שרות ומקצועיות מעולם אחר !

1. יש מספיק אנשים עם טענות צודקות וכושר התנסחות או כתיבה לא מהמעלה הראשונה, גם ההיפך נכון, לא חדש. מה שטיפה חדש יותר הוא הנסיון לקשור בין שני הדברים.
2. מותר להעלות נסיון לא טוב עם מישהו או משהו בתגובה למחמאות עליהם, לגמרי בסדר, אפילו לגמרי נורמלי, זה לענין השתלשלות הדברים. לענין תכנם בכל הנוגע ל"מחמאות ההדדיות", הביטוי "יש דרג ויש זרג" נחות בעוצמת העלבון, ההשפלה והישירות שבו ל"קרציה" או "מוצץ דם" ולא בנקודות אלא בנוק אאוט מרשים, לפחות לדעתי.
3. נכון עשה החבר שניצל שעזב את הענין וחדל מלהגיב, לא נכון עשה החבר לוקו שהמשיך גם כשהענין פחות או יותר הגיע למיצוי, מה עוד שהוסיף אבחנות פסיכולוגיות לגמרי מיותרות.
4. ובמיוחד בשל האמור בסעיף 3. כאן למעלה, גם אני עוזב.

מחבר:  נועם [ 13/10/19 14:45 ]
נושא ההודעה:  Re: דני דקל ,יגאל לסרי- שרות ומקצועיות מעולם אחר !

roy כתב:
1. יש מספיק אנשים עם טענות צודקות וכושר התנסחות או כתיבה לא מהמעלה הראשונה, גם ההיפך נכון, לא חדש. מה שטיפה חדש יותר הוא הנסיון לקשור בין שני הדברים.
2. מותר להעלות נסיון לא טוב עם מישהו או משהו בתגובה למחמאות עליהם, לגמרי בסדר, אפילו לגמרי נורמלי, זה לענין השתלשלות הדברים. לענין תכנם בכל הנוגע ל"מחמאות ההדדיות", הביטוי "יש דרג ויש זרג" נחות בעוצמת העלבון, ההשפלה והישירות שבו ל"קרציה" או "מוצץ דם" ולא בנקודות אלא בנוק אאוט מרשים, לפחות לדעתי.
3. נכון עשה החבר שניצל שעזב את הענין וחדל מלהגיב, לא נכון עשה החבר לוקו שהמשיך גם כשהענין פחות או יותר הגיע למיצוי, מה עוד שהוסיף אבחנות פסיכולוגיות לגמרי מיותרות.
4. ובמיוחד בשל האמור בסעיף 3. כאן למעלה, גם אני עוזב.

הי רוי, תודה על התגובה. תעזוב או לא תעזוב, זו כמובן החלטה שלך. בכל אופן, יש בהחלט קשר בין אובזרווציות לא רציניות והתנסחות כל כך לקויה ועילגת. תרשה לי, או אל תרשה לי, לקשר בין השניים כשאני מנסה להבין את האמירות הבוטות של לוקו.
נכון, יש רמות שונות של אלימות ועלבון, אבל ברוב המקרים החוק הוא שאלימות מביאה אלימות -ולאף אחד אין שליטה לאן זה ילך וכמה רחוק זה יגיע. מי שמתחיל עם זה, שלא יבכה אחר כך על אובדן השליטה . מי שלא יכול לסבול חום, שלא יכנס למטבח וגו׳.
זאת בדיוק הסיבה, שלפחות בשרשור הנוכחי, לוקו ממש לא יושב לי טוב על משבצת הקוזק הנגזל .

מחבר:  LazyBoy [ 13/10/19 17:21 ]
נושא ההודעה:  Re: דני דקל ,יגאל לסרי- שרות ומקצועיות מעולם אחר !

"עלי אין יריבי חולקים כלל, הם חולקים רק על הדמות שהם ציירו לעצמם ממני, ועל איש כזה ראוי אכן לחלוק."

יאללה, ערב חג, דלתי מרום פתוחים לאהבת חינם.


לצפייה באתר YouTube

מחבר:  roberts [ 13/10/19 19:12 ]
נושא ההודעה:  Re: דני דקל ,יגאל לסרי- שרות ומקצועיות מעולם אחר !

נועם כתב:

הי רוי, תודה על התגובה. תעזוב או לא תעזוב, זו כמובן החלטה שלך. בכל אופן, יש בהחלט קשר בין אובזרווציות לא רציניות והתנסחות כל כך לקויה ועילגת. תרשה לי, או אל תרשה לי, לקשר בין השניים כשאני מנסה להבין את האמירות הבוטות של לוקו.
נכון, יש רמות שונות של אלימות ועלבון, אבל ברוב המקרים החוק הוא שאלימות מביאה אלימות -ולאף אחד אין שליטה לאן זה ילך וכמה רחוק זה יגיע. מי שמתחיל עם זה, שלא יבכה אחר כך על אובדן השליטה . מי שלא יכול לסבול חום, שלא יכנס למטבח וגו׳.
זאת בדיוק הסיבה, שלפחות בשרשור הנוכחי, לוקו ממש לא יושב לי טוב על משבצת הקוזק הנגזל .

תשובתך ל Roy היא הוליסטית ולא חדה ומפוקסת למקרה עצמו ולטענתו העיקרית - ואצטט אותה שוב:
roy כתב:
2. מותר להעלות נסיון לא טוב עם מישהו או משהו בתגובה למחמאות עליהם, לגמרי בסדר, אפילו לגמרי נורמלי, זה לענין השתלשלות הדברים. לענין תכנם בכל הנוגע ל"מחמאות ההדדיות", הביטוי "יש דרג ויש זרג" נחות בעוצמת העלבון, ההשפלה והישירות שבו ל"קרציה" או "מוצץ דם" ולא בנקודות אלא בנוק אאוט מרשים, לפחות לדעתי.

מחבר:  luko24 [ 13/10/19 19:35 ]
נושא ההודעה:  Re: דני דקל ,יגאל לסרי- שרות ומקצועיות מעולם אחר !

נועם כתב:
roy כתב:
1. יש מספיק אנשים עם טענות צודקות וכושר התנסחות או כתיבה לא מהמעלה הראשונה, גם ההיפך נכון, לא חדש. מה שטיפה חדש יותר הוא הנסיון לקשור בין שני הדברים.
2. מותר להעלות נסיון לא טוב עם מישהו או משהו בתגובה למחמאות עליהם, לגמרי בסדר, אפילו לגמרי נורמלי, זה לענין השתלשלות הדברים. לענין תכנם בכל הנוגע ל"מחמאות ההדדיות", הביטוי "יש דרג ויש זרג" נחות בעוצמת העלבון, ההשפלה והישירות שבו ל"קרציה" או "מוצץ דם" ולא בנקודות אלא בנוק אאוט מרשים, לפחות לדעתי.
3. נכון עשה החבר שניצל שעזב את הענין וחדל מלהגיב, לא נכון עשה החבר לוקו שהמשיך גם כשהענין פחות או יותר הגיע למיצוי, מה עוד שהוסיף אבחנות פסיכולוגיות לגמרי מיותרות.
4. ובמיוחד בשל האמור בסעיף 3. כאן למעלה, גם אני עוזב.

הי רוי, תודה על התגובה. תעזוב או לא תעזוב, זו כמובן החלטה שלך. בכל אופן, יש בהחלט קשר בין אובזרווציות לא רציניות והתנסחות כל כך לקויה ועילגת. תרשה לי, או אל תרשה לי, לקשר בין השניים כשאני מנסה להבין את האמירות הבוטות של לוקו.
נכון, יש רמות שונות של אלימות ועלבון, אבל ברוב המקרים החוק הוא שאלימות מביאה אלימות -ולאף אחד אין שליטה לאן זה ילך וכמה רחוק זה יגיע. מי שמתחיל עם זה, שלא יבכה אחר כך על אובדן השליטה . מי שלא יכול לסבול חום, שלא יכנס למטבח וגו׳.
זאת בדיוק הסיבה, שלפחות בשרשור הנוכחי, לוקו ממש לא יושב לי טוב על משבצת הקוזק הנגזל .


נועם
אני למדתי להכיר אותך מהכתיבה הנאלה שלך, עם פקטור הטוהר שלך
הפכת כאן לשופט עליון מי לשבט ומי לחסד,שניצל כרה לו שוחה ונפל לתוכה, ואתה אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו, ועל תשפוט אדם לפי מראה או שמיעה זו היתנהגות צבועה, אני אולי טעיתי עם הפתיל הקצר שלי אבל לשניצל יש יותר קצר ויותר בזוי הוא לא מאמא טרזה , דקל ויגאל לא היו הוגנים כלפי, ומאיפה שאני בא אנשים לא משתנים.אני מקווה שהבנת כל מילה.

מחבר:  נועם [ 14/10/19 00:18 ]
נושא ההודעה:  Re: דני דקל ,יגאל לסרי- שרות ומקצועיות מעולם אחר !

אוקי

מחבר:  נועם [ 14/10/19 00:29 ]
נושא ההודעה:  Re: דני דקל ,יגאל לסרי- שרות ומקצועיות מעולם אחר !

roberts כתב:
נועם כתב:

הי רוי, תודה על התגובה. תעזוב או לא תעזוב, זו כמובן החלטה שלך. בכל אופן, יש בהחלט קשר בין אובזרווציות לא רציניות והתנסחות כל כך לקויה ועילגת. תרשה לי, או אל תרשה לי, לקשר בין השניים כשאני מנסה להבין את האמירות הבוטות של לוקו.
נכון, יש רמות שונות של אלימות ועלבון, אבל ברוב המקרים החוק הוא שאלימות מביאה אלימות -ולאף אחד אין שליטה לאן זה ילך וכמה רחוק זה יגיע. מי שמתחיל עם זה, שלא יבכה אחר כך על אובדן השליטה . מי שלא יכול לסבול חום, שלא יכנס למטבח וגו׳.
זאת בדיוק הסיבה, שלפחות בשרשור הנוכחי, לוקו ממש לא יושב לי טוב על משבצת הקוזק הנגזל .

תשובתך ל Roy היא הוליסטית ולא חדה ומפוקסת למקרה עצמו ולטענתו העיקרית - ואצטט אותה שוב:
roy כתב:
2. מותר להעלות נסיון לא טוב עם מישהו או משהו בתגובה למחמאות עליהם, לגמרי בסדר, אפילו לגמרי נורמלי, זה לענין השתלשלות הדברים. לענין תכנם בכל הנוגע ל"מחמאות ההדדיות", הביטוי "יש דרג ויש זרג" נחות בעוצמת העלבון, ההשפלה והישירות שבו ל"קרציה" או "מוצץ דם" ולא בנקודות אלא בנוק אאוט מרשים, לפחות לדעתי.


תשובתי אליך היא מאוד מפוקסת:

מחבר:  roberts [ 14/10/19 01:41 ]
נושא ההודעה:  Re: דני דקל ,יגאל לסרי- שרות ומקצועיות מעולם אחר !

חן, חן, אתה יכול להוריד בבקשה קצת פיקוס ולהוסיף קורטוב הוליזם ?

עמוד 5 מתוך 7 כל הזמנים הם UTC + 3 שעות
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/